• Türkçe
  • English

FMGTEK 2023 - Kongre ProgramıSanal Salonlar: İznik (Online)   Heykel (Online)   Yeşil (Online)   Gölyazı (Online)  

18 Mayıs 2023 Perşembe

09:30-10:10:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları (Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ - Prof. Dr. Salih ÇEPNİ) , Müzik Dinletisi Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ

10:30-11:50:

1. Oturum

11:50-12:40:

Çalıştay: Çalıştay 2: Çift odaklı matematik öğretimi: Matematik okuryazarlığı uygulamaları (Prof. Dr. Murat Altun- Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger) Sunum Dili: Türkçe Salon: Teleferik

11:50-12:40:

Çalıştay: Çalıştay 4: STEM+PLAY: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunlarla STEM Öğretimi (Doç. Dr. Nalan Kuru- Dr. Öğrencisi Gül Yılmaz) Salon: Nilüfer

13:30-14:15:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Lauri Malmi: Perspectives on automated assessment in computing education Sunum Dili: İngilizce Salon: Teleferik

14:30-16:00:

2. Oturum

16:20-18:00:

Panel 2 - Yenilikçi Teknolojiler ve Eğitim (Prof. Dr. Yavuz Akpınar - Prof. Dr. Yüksel Göktaş - Prof. Dr. Kürşat Çağıltay) Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ


19 Mayıs 2023 Cuma

09:00-10:20:

3. Oturum

10:40-12:00:

4. Oturum

12:00-12:50:

Çalıştay: Çalıştay 1: Öğretmenler Eğitsel Robotik Uyguulamaları Ders Planlarına Nasıl Dahil Edebilirler? STEM-Educational Robotics Research Group (SER-RG) Tarafından Yürütülen Çalışmalardan İlk İzlenimler (Doç. Dr. Miraç Aydın) Sunum Dili: Türkçe Salon: Teleferik

12:00-12:50:

Çalıştay: Çalıştay 6: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması için Etkili Mentörlük (Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak - Doç. Dr. Sevil Akaygün - Doç. Dr. Armağan Ateşkan) Sunum Dili: Türkçe Salon: Nilüfer

13:30-14:45:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Ingo Eilks: Science education and education for sustainable development (ESD) - Prof. Dr. Mustafa Sözbilir: Covid Döneminde Teknolojinin Fen Öğretimine Katkıları Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ

15:00-16:20:

5. Oturum

16:30-18:30:

Panel 1 - 21. Yüzyılda Fen ve Matematik Eğitimi (Prof. Dr. Adnan Baki - Prof. Dr. Ali Paşa Ayas - Prof. Dr. Esra Bukova Güzel - Doç. Dr. Ömer Faruk Özdemir) Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ

18:30-19:30:

Açılış Kokteyli Sunum Dili: Türkçe


20 Mayıs 2023 Cumartesi

09:00-10:20:

6. Oturum

10:40-12:00:

7. Oturum

12:00-12:50:

Çalıştay: Çalıştay 3: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu (Prof. Dr. Uygar Kanlı) Salon: Nilüfer

12:00-12:50:

Çalıştay: Çalıştay 5: STEM öğretmen enstitüleri eğitim modeli kapsamında STEM ders planı süreci ve hazırlaması (Doç. Dr. Bekir Yıldırım) Salon: Teleferik

13:30-14:45:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Akın Burak ETEMOĞLU ve Araş. Gör. Mert Ali ÖZEL: Teknofest'e Nasıl Hazırlanılır? Bursa Uludağ Üniversitesi Modeli - Dr. Alperen Zekeriya KARATAŞ: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma Projesi Destekleri ve Proje Yazımında Püf Noktalar Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ

15:00-16:20:

8. Oturum

16:30-18:30:

Panel 3 - FMGT Eğitiminde Uygulama Köprüleri Olarak Özel Okullar (Prof. Dr. Salih Çepni - Can Akyollu - Celal Arslan - Nihat Bingölbali) Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ

18:30-19:00:

Kapanış ve Değerlendirme Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ

1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Uludağ
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Özel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
59TürkçeÖğretmen Canan ÇakırÖğretmen Canan Çakır
Evrensel Öğretim Tasarımı Çerçevesinde Cebir Öğretim Örneği / Algebra Teaching Example Of Universal Design For Learning
79TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gamze DevecioğluLisansüstü Öğrencisi Gamze Devecioğlu
Prof. Dr. Mahmut Selvi
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın 21.yüzyıl Becerileri Kapsamında Öğretmen Adayları Görüşlerine Göre İncelenmesi / Examining The Science Education Undergraduate Program According To The Opinions Of Pre-service Teachers Within The Scope Of 21st Century Skills.
273İngilizceLisansüstü Öğrencisi Burcu Şanlı KarmazLisansüstü Öğrencisi Burcu Şanlı Karmaz
Lisansüstü Öğrencisi Betül Fatma Yıldırım
Arş. Gör. Melek Pesen
Lisansüstü Öğrencisi Merve Özgünlü
Dr. Vuslat Şeker
Doç. Dr. Serkan Özel
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Metindoğan
4-7 Yaş Arası Çocuklarda Yönetici İşlevler ve Örüntü Oluşturma Becerileri Arasındaki Etkileşim: Yaş Etkileri ve Bilişsel İlişkiler / Unpacking The Interplay Between Executive Functions And Patterning Skills In Children Aged 4-7: Age Effects And Cognitive Associations1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Teleferik
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
50TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Dr. Esra Yalçıntaş
Öğretmen Hakan Özkaynak
Öğretmen Abdulmüttalip Akkaya
Sınır Tanımayan Bilim: Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Bilim ve Teknoloji Şenliğinin Etkililiği / Science Without Borders: Effectiveness Of Science And Technology Festival For Individuals With Special Needs
166TürkçeDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi İhsan Özcan
Çevre Kirliliği Konusunda Düzenlenen Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Karşı Tutumlarına Etkisi / The Effect Of Out-of-school Learning Activities Organized On Environmental Pollution On The Attitudes Of Eighth Grade Bodies Towards Science
205TürkçeLisansüstü Öğrencisi Buket ÇatarLisansüstü Öğrencisi Buket Çatar
Prof. Dr. Zehra Özdilek
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programının Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi / Examination Of Environmental Education And Climate Change Course Teaching Program Within The Framework Of Environmental Educatıon Objectives
206TürkçeArş. Gör. Muhammet Emin MısırArş. Gör. Muhammet Emin Mısır
Doç. Dr. Eda Demirhan
Prof. Dr. Canan Laçin-Şimşek
Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunun Sosyobilimsel Bir Konu Olarak Ele Alınma Durumu / The Situation Of The Renewable Energy Resources In Science Textbooks As A Socioscientific Issue1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Tophane
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sevgül Çalış
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hatice Kübra Güler Selek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
2TürkçeÖğretmen Selçuk TütakÖğretmen Selçuk Tütak
Eğlenceli Matematik / Fun Math
105TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özgür ÖzünlüLisansüstü Öğrencisi Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Temelli Öğretim Yaklaşımına Dair Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Science Teacher Candidates On Engineering Design-based Teaching Approach
197TürkçeArş. Gör. Merve ErolArş. Gör. Ayşe Ahsen Talu
Arş. Gör. Merve Erol
Prof. Dr. Erdoğan Tezci
Prof. Dr. Mustafa Sabri Kocakülah
Türkiye ve Singapur Fen Bilimleri Öğretimi Programlarının Düşünme Becerileri Kapsamında Karşılaştırılması / Comparison Of Turkey And Singapore Science Curriculum In The Scope Of Thinking Skills
322TürkçeÖğretmen Gökhan YıldızÖğretmen Gökhan Yıldız
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Stem Etkinliği ve Etkinliğe İlişkin Öğrenci Görüşleri / Stem Activity For Gifted Students And Student Opinions About The Activity1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Nilüfer
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Miraç Aydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
193TürkçeDoç. Dr. Esra Bozkurt AltanDoç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Doç. Dr. Nurhan Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Elif Kara
Lisansüstü Öğrencisi Özlem Şerbetçioğlu
Stem Eğitimi İçin Sosyo-Bilimsel Konuların Bağlam Olarak Kullanımı: Biyoteknoloji, Mutasyon ve Modifikasyon Kavramlarının Öğretimi / Socio-scientific Issues As A Context For Stem Education: Teaching Biotechnology, Mutation And Modification Concepts
200TürkçeÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden Acar
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt
Görme Engelli Lise Öğrencilerinin Fetemm Alanına Yönelik Kariyer Hedeflerinin İncelenmesi / Investigation Of The Career Goals Of Visually Impaired High School Students For The Stem Field
230TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cem ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Cem Özkan
Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Uzamsal Görselleştirmenin Öğrenme Bağlamında Stem Çalışmalarındaki Yeri: Alan Yazın İncelemesi / The Place Of Spatial Visualization In Stem Studies In The Context Of Learning: Literature Review
270TürkçeÖğr. Gör. İrem ÜçüncüoğluÖğr. Gör. İrem Üçüncüoğlu
Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Doç. Dr. Nurhan Öztürk
Stem Eğitimi ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sinop Çocuk Üniversitesi / Stem Education And Out-of-school Learning Environments: Sinop Children's University1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
İznik (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ergun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Salih Gülen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
94TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serpil Kara OrçanDoç. Dr. Evrim Ural
Lisansüstü Öğrencisi Serpil Kara Orçan
Ortaokulu Öğrencilerinin Mantarlarla İlgili Kavramsal Yapı ve Metaforik Algılarının Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi / Analysis Of The Conceptual Structure And Metaphorical Perceptions Of Middle-school Students Of Mushrooms According To Their Grade Level
248TürkçeDoç. Dr. Mustafa ErgunDoç. Dr. Mustafa Ergun
İşitme Engelli Öğrenciye Fen Bilimleri Öğretmek Üzerine Öğretmen Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Çalışması / Determination Of Teacher Perceptions On Teaching Science To Hearing Impaired Students: A Metaphor Study
275TürkçeDoç. Dr. Salih GülenDoç. Dr. Salih Gülen
Doç. Dr. İsmail Dönmez
Toulmin Argümantasyon Modeli Sürecinde İnternete Yönelik Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi / The Effect Of Epistemological Belief In The Internet On Critical Thinking Skills In The Toulmin Argumentation Model Process
284TürkçeÖğretmen Mürşide KılıçÖğretmen Mürşide Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Feride Ercan Yalman
Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretim Ortamındaki Yeterliklerinin İncelenmesi / Investigation Of Science Teachers’ Competences In The Teaching Environment In Teaching Socioscientific Issues1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Heykel (Online) Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Derya Özlem Yazlık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TürkçeDr. Öğr. Üyesi Derya Özlem YazlıkDr. Öğr. Üyesi Derya Özlem Yazlık
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin
Matematik Öğretmeni Adaylarının Origami ile Öğrenme Ortamları Oluşturma Deneyimlerinin İncelenmesi / Examination Of Pre-service Mathematics Teachers’ Experiences Of Creating Learning Environments With Origami
62TürkçeDr. Taliha KeleşDr. Taliha Keleş
Lise Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri ile Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Mathematics Anxiety Levels Of High School Students And Metacognition Levels For Problem Solving Skills
69TürkçeDr. Öğr. Üyesi Erdem KayaDr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Lisansüstü Öğrencisi Selvihan Sarı
Türkiye'de Sosyal Bilimler Alanında Eeg Kullanılarak Yapılan Tezlerin İncelenmesi / Investigation Of Postgraduate Theses Using Eeg Devices In The Field Of Social Sciences In Turkey
84TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gökhan YağızLisansüstü Öğrencisi Gökhan Yağız
Prof. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan-Broutin
Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeylerinin Denklem Çözme Açısından İncelenmesi / Investigation Of Algebraic Thinking Levels Of Secondary School Eighth Grade Students In Terms Of Solving Equations1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Yeşil (Online) Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Çakır
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
109TürkçeÖğretmen Handenur Caner BalıcaÖğretmen Handenur Caner Balıca
Doç. Dr. Yasemin Hacıoğlu
Tersine Mühendislik Etkinliği ‘’gece Lambası Tasarlayalım’’ / Reverse Engineering Activity
221TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elvan ŞenLisansüstü Öğrencisi Elvan Şen
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Şekercioğlu
Materyal Geliştirmeye Dayalı Mikro Öğretim Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin “ışığın Yayılması” Ünitesi ile İlgili Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Material Development-based Micro-teaching Practices On The Academic Achievement Of 5th Grade Students In The Unit Of "propagation Of Light"
238TürkçeDr. Burcu AlanDr. Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Öğrencilerin Baskın Zekâ Türlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performanslarının İncelenmesi / Investigation Of Performance Of Machine Learning Algorithms Used In Identifying Students' Dominant Intelligence Types
286TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zehra ÇakırDr. Öğr. Üyesi Zehra Çakır
Prof. Dr. Sema Altun Yalçın
Montessori Yaklaşımı Temelli Stem Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerine Etkisi / Montessori Yaklaşımı Temelli Stem Eğitimlerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Becerilerine Etkisi


1. Oturum Perşembe 10:30-11:50
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ümit Demiral
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Canan Cengiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
138TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gül MüftüoğluLisansüstü Öğrencisi Şenem Alkan
Lisansüstü Öğrencisi Gül Müftüoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Ayşe Nur Tekin
Doç. Dr. Canan Cengiz
Fen Bilimleri Dersinde Karakter ve Değer Eğitimi: Öğretmen Adaylarının Bilgilerinin ve Görüşlerinin Belirlenmesi / Character And Values Education In Science Course: Determining The Knowledge And Opinions Of Pre-service Teachers
143İngilizceLisansüstü Öğrencisi Şevval Kübra ÖzerLisansüstü Öğrencisi Şevval Kübra Özer
Phet Simulations In Science Education: A Systematic Review Of Studies In The Turkish Context
171TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ülke Balcı Yeşilkaya
İlker Yeşilkaya
Prof. Dr. Salih Çepni
Dr. Öğr. Üyesi Salih Tutun
Ya Katılımcılar Ters Maddeleri Fark Ettiyseler ? Yapay Zeka ile Aykırı Gözlem Analizi / What If The Participants Have Notified Reversed Items ? Artificial Intelligence Analysis For Outlier Detection
189TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep VarlıkLisansüstü Öğrencisi Zeynep Varlık
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kocakülah
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik İnanışlarına Bilim Tarihi Destekli Öğretimin Etkisi / Effect Of History Of Science Supported Instruction On Science Teacher Candidates' Beliefs About The Nature Of Science


2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Uludağ
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Özel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
52TürkçeÖğretmen Canan ÇakırÖğretmen Canan Çakır
Kapsayıcı Eğitimi Sağlamada Evrensel Öğretim Tasarımı / Universal Design For Learning To Inclusive Education
95İngilizceÖğretmen Meryem CihangirÖğretmen Meryem Cihangir
Preservice Mathematics Teachers’ Promotion Of Self Regulation (psrl) In Time: A Mixed Method Study
257İngilizceLisansüstü Öğrencisi Betül YıldırımLisansüstü Öğrencisi Melek Pesen
Lisansüstü Öğrencisi Merve Özgünlü
Lisansüstü Öğrencisi Betül Yıldırım
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Şanlı Karmaz
Lisansüstü Öğrencisi Vuslat Şeker
Doç. Dr. Serkan Özel
The Impact Of Animated Intervention On Early Patterning Assessment2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Teleferik
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Miraç Aydın
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Arzu Öden Acar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
106TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammet MertLisansüstü Öğrencisi Muhammet Mert
Lisansüstü Öğrencisi Filiz Mutlu
Doç. Dr. Eda Demirhan
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Dersinde Scamper Tekniğinin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri: Aynalar / Opinions Of The Secondary School Students On The Application Of The Scamper Technique In Sciencelessons: Mirrors
201TürkçeÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden AcarÖğr. Gör. Dr. Arzu Öden Acar
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt
Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersi Deneyimlerinin İncelenmesi / Investigation Of Visually Impaired University Students’ Physics Course Experiences
269TürkçeÖğretmen Cem UludağÖğretmen Cem Uludağ
Öğretmen Şafak Erim
Erdem Tutak
Ara Canel
Fuat Batu Hoştoygar
Fizik Öğreniminde Okul Dışı Ortamların Öğrencilere Kattıkları / Fizik Öğreniminde Okul Dışı Ortamların Öğrencilere Kattıkları
321TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve AvcuLisansüstü Öğrencisi Merve Avcu
Doç. Dr. Serap Öz Aydın
Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği (Nep) ile İlgili Bir Sistematik Derleme Çalışması / A Systematic Review Of The New Ecological Paradigm Scale (nep)2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Tophane
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Naci Kula
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
191TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tülin KosukoğluLisansüstü Öğrencisi Tülin Kosukoğlu
Arş. Gör. Merve Erol
Arş. Gör. Hümeyra Azize Malay
Prof. Dr. Salih Çepni
Bilimsel Yayın Etiği Çerçevesinde Türkiye ve Çin Örneği / The Perspectives Of Türkiye And China In The Framework Of Scientific Publication Ethics
195TürkçeÖğretmen Abdulkadir ÇelikÖğretmen Abdulkadir Çelik
Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisi / Relationship With Organizational Commitment And Motivation
196TürkçeDoç. Dr. Nurhan ÖztürkDoç. Dr. Nurhan Öztürk
Doç. Dr. Esra Bozkurt Altan
Öğretmenlerin Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşleri / Views Of Teachers On The Usability Of Web 2.0 Tools In Education
253TürkçeDoç. Dr. Mustafa Naci KulaDoç. Dr. Mustafa Naci Kula
Kader Kavramının Matematik ve Fen Bilimleri ile İlişkisi Üzerine Bir Deneme / A Study On Relationship Of Destiny With Mathematics And Science2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Nilüfer
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yeliz Yazgan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
43TürkçeDoç. Dr. Yeliz YazganDoç. Dr. Yeliz Yazgan
Öğretmen Gülay Erişen
Matematik Okuryazarlığı Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Okuryazarlık Başarılarına Etkisi / The Effect Of Mathematical Literacy Education On The Mathematical Literacy Success Of Fourth-grade Students
53TürkçeLisansüstü Öğrencisi Buse Gizem YitmezProf. Dr. Süha Yılmaz
Lisansüstü Öğrencisi Dilara Mol
Lisansüstü Öğrencisi Buse Gizem Yitmez
Lisansüstü Öğrencisi Duygu Alyeşil Kabakçı
Matematik Öğretmenlerinin Stem ile Bilgi İşlemsel Düşünme Uygulamalarına Yönelik Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Mathematics Teachers' Self-efficacy Toward Practices Computational Thinking And Stem
63TürkçeLisansüstü Öğrencisi Damla DenizLisansüstü Öğrencisi Damla Deniz
Prof. Dr. Süha Yılmaz
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Kutupsal Koordinatlarda Alan, Hacim ve Yay Uzunluğu Konusunda Alan Bilgilerinin İncelenmesi / Investigation Of Field Knowledge Of Primary Mathematics Teacher's Undergraduate Students On Area, Volume And Arrow Length In Polar Coordinates
73TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra DemirayLisansüstü Öğrencisi Büşra Demiray
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Origami Etkinliklerinin Öğrencilerin Geometriye Karşı Tutumlarına Etkisi / The Effect Of Origami Activities On Students' Attitudes Towards Geometry2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
İznik (Online) Salonu Aç
Özel Eğitim
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Gökdere
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gonca Keçeci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TürkçeLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra ArtunçLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra Artunç
Özel Eğitimde Kullanılan Teknolojiler ve Öğretmen Tutumları ile Yeterliliklerinin İncelenmesi / Investigation Of Technologies Used In Special Education And Teacher's Attitudes And Qualifications
184TürkçeArş. Gör. Büşra SertelArş. Gör. Büşra Sertel
Arş. Gör. Saadet Kılıçarslan
İlköğretim Matematik Öğretim Programının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bağlamında Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi / Investigation Of Primary Mathematics Curriculum According To Bloom's Taxonomy In The Perspective Of Gifted Education
218TürkçeArş. Gör. Saadet KılıçarslanArş. Gör. Saadet Kılıçarslan
Arş. Gör. Büşra Sertel
İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bağlamında Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi / An Investigation Of The Elementary Science Curriculum In The Perspective Of The Education Of The Gifted According To Bloom's Taxonomy
261TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selin YıldızLisansüstü Öğrencisi Selin Yıldız
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Yenilikçi Eğitim Uygulamalarının Tanıtıldığı Projenin Destek Eğitim Odası Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Beceri Algılarına Etkisi / The Effect Of The Project In Which Innovative Educational Practices Were Introduced, On 21st Century Skill Perceptions Of Support Education Room Teachers2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Heykel (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
96TürkçeLisans Öğrencisi Zühal SinirLisans Öğrencisi Zühal Sinir
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Tezcan
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumları ve Dünya Vatandaşlığına İlişkin Karakter ve Değerlerinin İncelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Attitudes Towards Socioscientific Issues And Their Character And Values Regarding World Citizenship
127TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nalan UsluLisansüstü Öğrencisi Nalan Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kocakülah
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları / Cognitive Structures Of Science Teacher Candidates Regarding The Concept Of Atom
130TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serkan NoyanLisansüstü Öğrencisi Serkan Noyan
Prof. Dr. Selahattin Gönen
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Derslerinde Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi / Examination Of Science Teachers' Levels Of Using Problem Solving Strategies In Their Courses
241TürkçeDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek ÖzdemirDr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Özdemir
Farklı Branşlardaki Öğretmen Bakış Açısıyla Ters Yüz Sınıf Modeli / Flıpped Classroom Model From The Perspectıve Of Teachers In Dıfferent Branches2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Yeşil (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ergun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
37TürkçeDoç. Dr. Mustafa ErgunDoç. Dr. Mustafa Ergun
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yapay Zekâ Teknolojileri Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Views On Artificial Intelligence Technologies
114TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seda Selin GülLisansüstü Öğrencisi Seda Selin Gül
Fen Eğitimi Alanında Bağlamsal Soru Ögeleri Konulu Çalışmaların Sistematik İncelenmesi / Systematic Analysis Of Studies On Contextual Question Items In The Field Of Science Education
178TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nesa FeızıpourLisansüstü Öğrencisi Nesa Feızıpour
Prof. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Prof. Dr. Muhamet Emin Özdemir
Türkiye’de Yaşayan ve Eğitim Gören İranlı Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of The Opinions Of İranian Students Living And Studing İn Turkey On Mathematical Literacy
217TürkçeArş. Gör. Ayşe Ahsen TaluArş. Gör. Ayşe Ahsen Talu
Prof. Dr. Erdoğan Tezci
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanımı ve Etik Konular / Using Artificial Intelligence Applications In Education And Ethical Issues
296TürkçeDoç. Dr. Ümit DemiralDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Lisansüstü Öğrencisi Zeliha Ada Arslan
Doç. Dr. Ümit Demiral
Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanununa Yönelik Görüşleri / Science And Mathematics Teachers’ Views On The Teaching Profession Law


2. Oturum Perşembe 14:30-16:00
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Pelin Yıldırım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
229TürkçeDr. Özgür BuldukDr. Özgür Bulduk
Prof. Dr. Cemil Aydoğdu
Öğretmenlik Uygulamasında Mikroöğretim Modeli Önerisinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Microteaching Model Suggestion On Teacher Candidates In Teaching Practice
240TürkçeDr. Burcu AlanDr. Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Yapay Zekâ Tabanlı E-Öğrenme Ortamının Tasarım ve Geliştirme Süreci / Design And Development Process Of Artificial Intelligence Based E-learning Environment
254TürkçeArş. Gör. Cüneyd ÇelikArş. Gör. Cüneyd Çelik
Prof. Dr. Şendil Can
Fenassist Mag Uygulaması ile Fen Kitabım Konuşuyor: Türkiye’de Kimya Endüstrisi / My Science Book Speaks With Fenassist Mar Application: The Chemical Industry In Turkey
258TürkçeDr. Pelin YıldırımDr. Pelin Yıldırım
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Fen Alanında Çalışmaları Olan Türk-İslam Alimlerine Yönelik Bilgi Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Developing Knowledge Test For Turkish-islamic Scholars Working In Science: A Study Of Validity And Reliability


3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Uludağ
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Dilek Sezgin Memnun
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
151TürkçeLisans Öğrencisi Nisa Cemre TuncerLisans Öğrencisi Nisa Cemre Tuncer
Gamze Bağ
Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Arık Karamık
8. Sınıf Öğrencilerinin Dış Temsil Becerilerinin İncelenmesi / An Investigation Of 8th Grade Students' External Representation Skills
213TürkçeLisansüstü Öğrencisi Melike UstaoğluLisansüstü Öğrencisi Melike Ustaoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Neşe Vural
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Türkiyedeki Ortaöğretim Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Staj Süreçleri Üzerine Bakış Açısı / Türkiyedeki Ortaöğretim Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Staj Süreçleri Üzerine Bakış Açısı
335İngilizceDr. Öğr. Üyesi Semra PolatDr. Öğr. Üyesi Semra Polat
Examination Of The Mathematics Textbook In Terms Of Values3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Teleferik
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nergis MakalLisansüstü Öğrencisi Nergis Makal
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarına Paralel Empati Gelişimini Hedefleyen Etkinlikler: Sıfır Atık Modülü Örneği / Structured Integration Of Activities That Enhance Students' Empathy Levels Into Science Curricula: ‘zero Waste Project Module' Example
165TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan ErLisansüstü Öğrencisi Neslihan Er
Doç. Dr. Bilge Gök
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Öz-yeterlik İnançları Ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
186TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yüsra ÇavdarLisansüstü Öğrencisi Yüsra Çavdar
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki / The Relatıonshıp Between School Satısfactıon Levels And Academıc Success Of Candıdates Of Scıence Teachers
277TürkçeÖğretmen Gülşah AtilaÖğretmen Gülşah Atila
Lisansüstü Öğrencisi Dilara Şahin
Doç. Dr. Rıza Salar
Ortaokul Öğrencilerinin Temel Düzey Robotik Kodlama Eğitimi Hakkında Görüşleri / Secondary School Students' Opinions On Basic Level Robotic Coding Education3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Tophane
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akış
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Gamze Yayla Eskici
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
13TürkçeÖğretmen Abdulkadir ÇelikÖğretmen Abdulkadir Çelik
Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları / Attitudes Of Teachers Working In Vocational High Schools Towards Distance Education
135TürkçeArş. Gör. Dr. Gamze Yayla EskiciArş. Gör. Dr. Gamze Yayla Eskici
Fen Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Algıları / Pedagogical Formation Perceptions Of Faculty Of Science And Architecture Students
235TürkçeArş. Gör. Dr. Özlenen Özdiyar GedikArş. Gör. Dr. Özlenen Özdiyar Gedik
Uzaktan Yürütülen ‘öğretim İlke ve Yöntemleri’ Dersinin; Yüz Yüze ve Birebir Uygulamalar ile Pekiştirilmesi / Distance-conducted 'teaching Principles And Methods' Course Reinforcement With Face-to-face And One-to-one Praxises
305TürkçeÖğretmen Serhan SarıoğluÖğretmen Serhan Sarıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Yüsra Çavdar
Öğretmenlerin Yaşam Temelli Soru Hazırlama Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining Teachers' Views On Life-based Question Preparation Training3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Nilüfer
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
5TürkçeÖğretmen Tuncay ŞimşekÖğretmen Tuncay Şimşek
Geometri Soru Çözme Becerisi Algısı Gelişmetirme Teknikleri / Geometry Question Solving Skills Development Techniques
32TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mine TuranLisansüstü Öğrencisi Mine Turan
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şengil Akar
Doç. Dr. Elif Saygı
Ortaokul Öğretmenlerinin Matematiksel Yaratıcılığı Destekleme Süreçlerinin İncelenmesi / Examination Of Secondary School Teachers' Processes Of Supporting Mathematical Creativity
34TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşenur AltunerLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Altuner
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şengil Akar
Doç. Dr. Elif Saygı
İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Matematiksel Yaratıcılığı Destekleme Açısından İncelenmesi / Examination Of Elementary Grade 7th Mathematic Textbook In Terms Of Creativity
39TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep BezanDoç. Dr. Yasemin Katrancı
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Bezan
Probleme Dayalı Öğrenme ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri / Trends Of Graduate Theses Related To Problem Based Learning3. Oturum Cuma 09:00-10:20
İznik (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hava İpek Akbulut
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayşegül Derman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
208TürkçeLisansüstü Öğrencisi İsmihan Nur KaleDoç. Dr. Hava İpek Akbulut
Lisansüstü Öğrencisi İsmihan Nur Kale
Lisansüstü Öğrencisi Şeyda Sağır
Geri Dönüşüm Konusu ile İlgili Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Secondary School Students About Recycling
222TürkçeDr. Öğr. Üyesi Betül OkcuDr. Öğr. Üyesi Betül Okcu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bep (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Science Teacher Candidates On Iep
316TürkçeÖğretmen Emine YurtyapanÖğretmen Emine Yurtyapan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çirkinoğlu Şekercioğlu
Argümantasyon Odaklı Öğretime Yönelik Bir Deneme Çalışması: 8. Sınıf Öğrencilerinin / Pilot Study For Argumentation-focused Technology Supported Instruction: Investigation Of Academic Achievement Of 8th Grade Students In The Unit
334TürkçeDoç. Dr. Ayşegül DermanÖğretmen Neşe Döne Akkurt
Doç. Dr. Ayşegül Derman
Yeni Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersinin Programına Uygun Örnek Bir Atölye Çalışması / An Example Workshop Suitable For The Program Of The New Environmental Education And Climate Change Lesson3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Heykel (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ümit Demiral
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
91TürkçeLisansüstü Öğrencisi İlyas AcetLisansüstü Öğrencisi İlyas Acet
Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmelerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi: Kastamonu İli Örneği / Measuring The Attitudes Of Teachers Working In Basic Education Towards Distance Education: The Case Of Kastamonu Province
216TürkçeDr. Öğr. Üyesi Dilek KırnıkDr. Öğr. Üyesi Dilek Kırnık
Afet Sonrası Okulların Açılmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions Of Classroom Teachers Regarding The Opening Of Schools After The Disaster
326İngilizceDr. Ümran Yazıcılar NalbantoğluDr. Gamze Alp
Dr. Ümran Yazıcılar Nalbantoğlu
Doç. Dr. Selçuk Doğan
Öğr. Gör. Dr. Nihan Ağaçlı Doğan
Expectancy-value-cost Theory To Explain Teacher Motivation To Implement After A Bichronous Professional Development3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
198TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞenDr. Öğr. Üyesi Zeynep Şen
Okul Dışı Öğrenme Ortamı Önerileri / Out-of-school Learning Environment Suggestions
202TürkçeLisansüstü Öğrencisi Arzu AsaLisansüstü Öğrencisi Arzu Asa
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Ortaokul Fen Öğretim Programındaki Çevre Eğitimi İçerikli Kazanımlara ve Çevre Etiğine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On Environmental Education Content And Environmental Ethics In Secondary School Science Curriculum
214TürkçeProf. Dr. Sait BulutProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gülhan Özbakır Demirel
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Kubilay
Bahçe Temelli Eğitim Uygulamalarının Meslek Lisesi Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisinin Araştırılması / Investıgatıon Of The Effect Of Garden-based Educatıon Practıces On Vocatıonal Hıgh School Students' Attıtudes To The Envıronment
267TürkçeDr. Mustafa Kemal YüzbaşıoğluDr. Mustafa Kemal Yüzbaşıoğlu
Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İncelenmesi / Investigation Of Activities In Science Textbooks In Terms Of Sustainable Development
318TürkçeDr. Öğr. Üyesi Erkan ÖzcanDr. Öğr. Üyesi Erkan Özcan
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Sosyobilimsel Konuların Kullanılmasına Yönelik Görüşleri / Pre-service Science Teachers’ Views Towards The Use Of Socioscientific Issues In The Laboratory


3. Oturum Cuma 09:00-10:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Özgür Bulduk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
231TürkçeDr. Özgür BuldukDr. Özgür Bulduk
Fen Bilimleri Konu Öğretimi ve Öğrenimi ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Ortaokulu Örneği / Determining The Needs Of Teachers And Students In Science Subject Teaching And Learning: A State Secondary School
239TürkçeÖğr. Gör. Dr. Gürhan BebekÖğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Prof. Dr. Serkan Sevim
Dr. Sinan Bülbül
Lisansüstü Öğrencisi Selenay Yamaçlı
Lisansüstü Öğrencisi Cansu Uçmak
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Model ve Modelleme Etkinliklerine Yönelik Semantik Algılarının Değerlendirilmesi: Tübitak 4005 Projesi / Evaluation Of Science Teachers' Semantic Perceptions Towards Model And Modeling Activities: TÜbİtak 4005 Project
271TürkçeLisansüstü Öğrencisi Bahar MuradoğluProf. Dr. Faik Özgür Karataş
Lisansüstü Öğrencisi Bahar Muradoğlu
Öğretmen Nilgün Mısır
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilikleri / Personal Innovative Levels Of Teachers In Science
298TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasemin SaraçLisansüstü Öğrencisi Yasemin Saraç
Prof. Dr. Paşa Yalçın
Kuvvet ve Enerji Ünitesinin Öğretiminde Model Kullanılmasının Bazı Değişkenlere Etkisi / The Effect Of Using Models In Teaching The Unit Of Force And Energy On Some Variables


4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Uludağ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erhan Şengel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Dinçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
192TürkçeÖğretmen Doğukan ErcoşkunÖğretmen Doğukan Ercoşkun
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examination Of Science Teachers' Attitudes Towards Distance Education In Terms Of Different Variables
225İngilizceÖğretmen Nil Orhan ÖzteberÖğretmen Nil Orhan Özteber
Doç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akış
Making 3d Holograms Of Molecules: A Stem Activity
295İngilizceLisansüstü Öğrencisi Şevval ErtokLisansüstü Öğrencisi Şevval Ertok
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Karatepe
Comparison Of Human-generated Essays And Ai-generated Essays: A Corpus Study
340İngilizceDoç. Dr. Serkan DinçerÖğretmen Merve İlik
Doç. Dr. Serkan Dinçer
Investigation Of The Behaviors Of Indıvıduals While Using Vıdeo-based Learning Environments In Terms Of Informal Learning4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Teleferik
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülten Şendur
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevil Akaygün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
7TürkçeArş. Gör. Dilek TekeArş. Gör. Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konusu ile İlgili Başarı Testi Geliştirme / Development Of An Achievement Test On The Subject Of Interactions Between Chemical Species
72TürkçeLisansüstü Öğrencisi Furkan KafadarLisansüstü Öğrencisi Cansu Karagülmez
Lisansüstü Öğrencisi Elif Çiçek
Lisansüstü Öğrencisi Evrim Aydar
Lisansüstü Öğrencisi Furkan Kafadar
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Saltık
Prof. Dr. Gülten Şendur
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Sürecinde Dijital Hikaye Kullanımına Yönelik Değerlendirmeleri : Bir Swot Analizi / Evaluation Of Pre-service Science Teachers Towards The Use Of Digital Stories In The Teaching Process: A Swot Analysis
122TürkçeLisansüstü Öğrencisi Dilara TonyaLisansüstü Öğrencisi Dilara Tonya
Doç. Dr. Tamer Yıldırım
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Kimya Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi / An Analysıs Of The Internatıonal Backaloorıa Dıploma Program Chemıstry Course Outcomes Accordıng To The Revised Bloom Taxonomy
246TürkçeDoç. Dr. Sevil AkaygünDoç. Dr. Sevil Akaygün
Doç. Dr. Jessica Vandenplas
Kimyasal Tepkimelerin Görselleştirilmesinin Kimya Bilgisi, Görsel Algı ve Uzamsal Yetenek Açısından İncelenmesi / Investigation Of Visualization Of Chemical Reactions In Terms Of Chemistry Knowledge, Visual Perception And Spatial Ability4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Tophane
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ingo Eilks
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
30İngilizceDoç. Dr. Dilek KarisanDoç. Dr. Dilek Karisan
Prof. Dr. Ingo Eilks
Sources Of Knowledge And Trust Of Authorities As Prerequi-sites Of Pre-service Teachers‘ Reflective Judgment Skills In The Context Of Socio-scientific Issues
31İngilizceDoç. Dr. Dilek KarisanDoç. Dr. Dilek Karisan
Prof. Dr. Ingo Eilks
Lisans Öğrencisi Burcu Orakoğlu
An Investigation Of Preservice Teachers Views And Attitudes On Education For Sustainable Development
48TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Prof. Dr. Handan Asude Başal
Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Şenliklerine İlişkin Tutumları: Bursa Tübitak 4007 Bilim Şenliği Örneği / Attitudes Of Preschool Teachers Working In Disadvantaged Regions Towards Science Festivals: The Example Of Bursa Tübitak 4007 Science Festival
314TürkçeLisansüstü Öğrencisi Simge Karakaş MısırLisansüstü Öğrencisi Simge Karakaş Mısır
Prof. Dr. Serap Emir
Fen Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme / Computational Thinking In Science Education4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Nilüfer
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
103TürkçeLisans Öğrencisi Beyza ArıLisans Öğrencisi Beyza Arı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Arı
Örüntü Bloklarından Euler Formülüne Yolculuk / Journey From Pattern Blocks To Euler's Formula
141TürkçeÖğr. Gör. Dr. Barış DemirÖğr. Gör. Dr. Barış Demir
Dr. Rümeysa Beyazhançer Yılmaz
Lisans Öğrencisi Beyza Arı
Lisans Öğrencisi Esra Mutlu
Lisans Öğrencisi İlayda Gürkan
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kalibrasyon Becerisi ve Öz-Kontrol Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Mathematics Teacher Candidates' Mathematical Calibration Skills And Self-control Skills In Terms Of Various Variables
157TürkçeLisans Öğrencisi Saliha Betül TozdumanLisans Öğrencisi Saliha Betül Tozduman
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan-Broutin
Cabri-Geometri Yazılımıyla Gerçekleştirilen Bir Deltoid Çizimi Etkinliği ve Öğretime Yansımaları Üzerine Bir Çalışma / A Study On A Deltoid Drawing Activity Using Cabrry-geometry Software And Its Reflections To Teaching
331TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevcan Alaçamlı ÇulhaLisansüstü Öğrencisi Sevcan Alaçamlı Çulha
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger
Stem Etkinliklerinin Uygulandığı Bir Sınıfta Öğrencilerin Benimsediği Matematik Eğitimi Değerleri Keşfetmek / Exploring The Mathematics Education Values Espoused By Students In A Classroom Where Stem Tasks Are Conducted4. Oturum Cuma 10:40-12:00
İznik (Online) Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Derman
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gizem Berk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
61TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gizem BerkDr. Öğr. Üyesi Gizem Berk
Prof. Dr. Aslan Gülcü
Bilgisayar Destekli Stem Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Oran -Orantı ve Yüzdeler Konusundaki Başarılarına Etkisi / The Effect Of Computer-assisted Stem Applications On Secondary School Students' Achievement In Ratio - Proportion And Percentages
210TürkçeProf. Dr. Sait BulutProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gülhan Özbakır Demirel
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Kubilay
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyonlarının Araştırılması / Investıgatıon Of Vocatıonal Hıgh School Students' Academıc Motıvatıons To Learn Bıology
263TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selin YıldızLisansüstü Öğrencisi Selin Yıldız
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Hafif ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerle Stem Uygulamaları / Stem Practices With Students With Mild And Moderate Intellectual Disabilities
333TürkçeDoç. Dr. Ayşegül DermanProf. Dr. Emine Güler Akgemci
Öğretmen Merve Demircioğlu
Doç. Dr. Ayşegül Derman
Su ve Hayat Konusunun Öğretiminde Proje Tabanlı Fetemm Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect Of Project-based Stem Approach On Student Achievement In Teaching Of Water And Life Topic4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Heykel (Online) Salonu Aç
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hava İpek Akbulut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
163TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mehmet Mustafa GülerProf. Dr. Mustafa Metin
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Mustafa Güler
Türkiye’de Argüman Oluşturma ve Yazma Becerisine Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi / Descriptive Content Analysis Of Thesis On Argument Making And Writing Skills In Turkey
215TürkçeDr. Öğr. Üyesi Dilek KırnıkDr. Öğr. Üyesi Dilek Kırnık
Afet Bölgesindeki Eğitim Çadırlarında Yürütülen İlkokul Faaliyetlerinin İncelenmesi / Investigation Of Primary School Activities Carried Out In Education Tents In The Disaster Area
276İngilizceDr. Öğr. Üyesi Arzu Tanış ÖzçelikDr. Öğr. Üyesi Arzu Tanış Özçelik
Investigating Preservice Teachers’ Lesson Plan Development In Stem Teaching4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Yeşil (Online) Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ahsen Filiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
9TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ahsen FilizDr. Öğr. Üyesi Ahsen Filiz
8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılar Konusundaki Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi / Determination Of 8th Grade Students' Misconceptions About Exponential Numbers
168TürkçeLisansüstü Öğrencisi Talat KayaLisansüstü Öğrencisi Talat Kaya
Doç. Dr. Muhammet Arıcan
Doç. Dr. Ramazan Avcu
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Yeterliklerinin Bilişsel Tanı Modelleri ile İncelenmesi / Examining Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Proportional Reasoning Competencies With Cognitive Diagnosis Models
188TürkçeDoç. Dr. Elif Ertem AkbaşDoç. Dr. Elif Ertem Akbaş
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Alan
5. Sınıf Çokgenler Konusunu Öğretim Sürecinde Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effect Of Computer Aided Educational Games In The Teaching Process Of 5th Grade Polygons
207TürkçeArş. Gör. Sefa UyanıkArş. Gör. Sefa Uyanık
Arş. Gör. Nalan Çevik
İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geometrik Cisimlerin Öğretimi: Bir Etkinlik Örneği / Teaching Geometric Objects In Cooperative Learning Environments: An Example Of Activity
259TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuğba DemirözLisansüstü Öğrencisi Tuğba Demiröz
Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Matematiksel Soyutlama Temalı Lisansüstü Tezlere Yönelik Betimsel İçerik Analizi / Descriptive Content Analysis For Theses On Mathematical Abstraction


4. Oturum Cuma 10:40-12:00
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şenay Aydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
60TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gizem BerkDr. Öğr. Üyesi Gizem Berk
Doç. Dr. Dilşad Güven Akdeniz
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri / Views Of Primary Education Mathematics Teacher Candidates On Distance Education
128TürkçeDr. Öğr. Üyesi Erdem KayaDr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Alper Figen
Lisansüstü Öğrencisi Selvihan Sarı
Eeg Verisinden Bilişsel Yük Ölçümü / The Measurement Of Cognitive Load Using Eeg
204TürkçeDr. Öğr. Üyesi Şenay AydınDr. Öğr. Üyesi Şenay Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Turan Güntepe
Üniversite Öğrencilerinin Dijital Ortamlardaki Davranışlarının İncelenmesi / Investigation Of University Students' Behaviors In Digital Environments
313TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şifanur YavuzLisansüstü Öğrencisi Şifanur Yavuz
Prof. Dr. Erhan Şengel
Ortaokul Öğrencilerinin Derse Olan İlgilerini Arttırma : Kahoot! / Increase Middle School Students' Attention To The Course: Kahoot!


5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Uludağ
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Arık Karamık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
144TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma DumanLisansüstü Öğrencisi Şeyma Duman
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu
Eşitlik ve Denklem Konusunda 7. Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşlukları: Öğretim Öncesi Çözüm Stratejileri / Readiness Of 7th Grade Students On Equity And Equation: Solution Strategies Before Teaching Experiment
152TürkçeGamze BağGamze Bağ
Lisans Öğrencisi Nisa Cemre Tuncer
Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Arık Karamık
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Okullarda Geri Bildirim Tarzlarının Belirlenmesi / Determination Of Middle School Mathematics Teachers' Feedback Styles In Multicultural Schools
336İngilizceDr. Öğr. Üyesi Semra PolatDr. Öğr. Üyesi Semra Polat
Examination Of 8th Grade Mathematics Textbooks In Terms Of Gender5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Teleferik
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülten Şendur
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Ebru Mazlum Güven
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cansel AnılırLisansüstü Öğrencisi Cansel Anılır
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topaslan
Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Gifted Secondary School Students On The Concept Of Sustainable Development And Climate Change
46TürkçeDr. Yasemin AşkınDr. Yasemin Aşkın
“hücrelerimiz Güçlerimiz” Biyoloji Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme (Etwınnıng Projesi Örneği) / “hÜcrelerİmİz GÜÇlerİmİz” Bİyolojİ EĞİtİmİnde Proje Tabanli ÖĞrenme (etwinning Projesİ ÖrneĞİ)
203İngilizceArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Dr. Zeynep Kıryak
Arş. Gör. Dr. Ebru Mazlum Güven
Dr. Dilek Özbek
Factors Affecting The Pro-environmental Behavior: Scientific Attitude, Decision Making Styles And Self-regulation Skill
315TürkçeArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Prof. Dr. Haluk Özmen
Sistemsel Düşünme Bağlamında Örnek 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersleri: Çal Mağarası ve Çevresi Sistemi Etkinlikleri / 7. Grade Science Course Based On Systems Thinking: Çal Cave And Its Surroanding Systems Activities5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Tophane
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Uygar Kanlı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TürkçeDr. Zeynep KıryakDr. Zeynep Kıryak
Doç. Dr. Bestami Buğra Ülger
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kozaklı Ülger
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Lisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
Prof. Dr. Salih Çepni
Stem Öğretmen Eğitimi: İçerik ve Nitelik Geliştirmeye Yönelik Uzman Görüşleri / Stem Teacher Training: Expert Opinions On Content And Quality Improvement
25TürkçeÖğretmen Zeynep GülerDr. Öğr. Üyesi Burcu Güngör Cabbar
Öğretmen Zeynep Güler
Lisansüstü Öğrencisi Burak Arıcıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Melike Aydar
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarım Süreci ve Sürece Yönelik Görüşleri / Educational Game Design Process And Opinions Of Biology Teacher Candidates
49TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer ÖzhanLisansüstü Öğrencisi Muhammed Muzaffer Özhan
Prof. Dr. Handan Asude Başal
Arş. Gör. Güllden Altıb Yöntem
Arş. Gör. İmran Çağlayan
Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Şenliklerine İlişkin Görüşleri: Bursa Tübitak 4007 Bilim Şenliği Örneği / Opinions Of Preschool Teachers Working In Disadvantaged Regions On Science Festivals: Bursa Tübitak 4007 Science Festival Example
74TürkçeÖğretmen Büşra Turna GülcüProf. Dr. Mustafa Sabri Kocakülah
Öğretmen Büşra Turna Gülcü
5e Öğrenme Modeline Dayalı Anlam Oluşturma Yaklaşımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Besin Zinciri ve Enerji Akışı Konusu Kavramlarını Anlamalarına Etkisi / The Effect Of Meaning-making Approach Integrated Wıth The 5e Learning Model On Grade 8 Students’ Understanding Of The Nutrition Chain And Energy Flow Concepts5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Nilüfer
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
82TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu ArıDr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu Arı
Prof. Dr. Murat Altun
Matematik Okuryazarlığının Pür Matematik Konularının Öğretimine Yansımaları: Sonlu Matematik Yapılar Örneği / Reflections Of Mathematical Literacy On Teaching Pure Mathematics Subjects: An Example Of Finite Mathematical Structures
100TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nisa EfeLisansüstü Öğrencisi Nisa Efe
Prof. Dr. Emel Özdemir Erdoğan
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Scratch Destekli Geometri Etkinlikleri / Scratch Based Geometry Activities For Secondary School Students
211İngilizceLisansüstü Öğrencisi Sevil SezerLisansüstü Öğrencisi Sevil Sezer
Lisansüstü Öğrencisi Nil Arabacı
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Investigation Of Preservice Secondary School Mathematics Teachers’ Conceptions Of Interdisciplinary Mathematics Education
247TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nedim ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Nedim Özkan
Dr. Osman Bağdat
Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Karikatür Çalışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneklemi / Analysis Of Caricature Studies In The Field Of Mathematics Education: The Sample Of Türkiye5. Oturum Cuma 15:00-16:20
İznik (Online) Salonu Aç
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hakkı Kadayıfçı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
97TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Lisansüstü Öğrencisi Zeynel Abidin Deger
Köy Ortaokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilim Fuarlarına Yönelik Görüşleri / The Opinions Of The Bodies Of The Village Secondary School Regarding Science Fairs
98TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Öğretmen Kübra Başak Erkaçmaz
Doç. Dr. Murat Cancan
Tübitak Projelerinin Ortaöğretim Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of TÜbİtak Projects According To Secondary Education Students' Views
119TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selinay DurucanLisansüstü Öğrencisi Selinay Durucan
Doç. Dr. Hakkı Kadayıfçı
Kimya Derslerinde Öğrencilerin Üstbilişlerinin Desteklenmesinin Bazı Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi / The Effect Of Supporting Students' Metacognition In Secondary School Chemistry Lessons On Some Critical Thinking Skills
121TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın GürlerDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın Gürler
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan “fen, Mühendislik ve Girişimcilik” Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersine Yansımaları / Reflections Of "science, Engineering And Entrepreneurship" Practices In Science Curriculum On Science Course5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Heykel (Online) Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gizem Berk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
71TürkçeLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra ArtunçLisansüstü Öğrencisi Rukiye Kübra Artunç
Eğitimde Kullanılan Stem Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Stem ile İlgili Görüşler ve Uygulamalar Ne Durumda? / A Research On Stem Applications Used In Education: What Are The Opinions And Applications About Stem?
77TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan GündüzLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Uysal
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Stem Yaklaşımıyla Oluşturulmuş Parabolik Güneş Kolektörü Etkinliği Tasarımı Pilot Uygulaması / Parabolic Solar Collector Activity Design Pilot Application Created With Stem Approach For Science Teachers
83TürkçeÖğretmen Ceren TüylüÖğretmen Ceren Tüylü
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Geliştirilen Stem Etkinliğinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Stem Activity Developed For Gifted Students
136TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan GündüzLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Uysal
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Stem Yaklaşımıyla Oluşturulmuş Güneş Panelleri Alt Etkinliği Tasarımı (Pilot Uygulama) / Solar Panels Sub-activity Design For Science Teacher Candidates Created With Stem Approach (pilot Application)5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Oturum Başkanı Doç. Dr. Fulya Zorlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Mustafa Çetin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
101TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ali BaşayLisansüstü Öğrencisi Ali Başay
Doç. Dr. Fulya Zorlu
“hücre ve Bölünmeler” Ünitesinde Öğrenme Galerisi Yönteminin Uygulanmasının Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effect Of Applying The Learning Gallery Method In The
116TürkçeÖğretmen Tolga BabacanÖğretmen Tolga Babacan
Öğretmen Kevser Şentürk
Doç. Dr. Ayberk Bostan Sarıoğlan
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Lgs’de ve Yazılı Sınavlarda Sorulan Beceri Temelli Sorulara Yönelik Görüşleri / Science Teachers' Views On Skill-based Questions Asked In Lgs And Written Exams
175TürkçeÖğretmen Vasfi AfşarÖğretmen Vasfi Afşar
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gençer
Beyin Temelli Öğrenmenin Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konusunda Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi / The Effect Of Brain-based Learning On Academic Performance, Attitude And Retention Of Secondary Students On The Topic Of Interactions Between Chemical Species
243TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etwinning ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Preschool Teachers' Opinions About Etwinning
266TürkçeArş. Gör. Dr. Mustafa ÇetinArş. Gör. Dr. Mustafa Çetin
21st Century Skills In Early Childhood Education: Pre- And In-service Teachers’ Perceptions And Practices


5. Oturum Cuma 15:00-16:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muammer Çalık
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek Kırnık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
302TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serap Yıldız ÇolakLisansüstü Öğrencisi Serap Yıldız Çolak
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorulara İlişkin Görüşlerinin ve Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Views And Self-efficacy On Skill-based Questions
328TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer KoçalLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer Koçal
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Fen Eğitimi Alanında Grafik Okuryazarlığına İlişkin Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of Studies On Graphic Literacy In Science Education In Turkey
330TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gamze SonayLisansüstü Öğrencisi Gamze Sonay
Doç. Dr. Ayşe Nesibe Önder
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / The Examination Of Science Teacher Candidates Burn Out Levels In Terms Of Different Veriables
337TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mahmut Tuğrul İlkbaharLisansüstü Öğrencisi Mahmut Tuğrul İlkbahar
Doç. Dr. Miraç Aydın
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Algodoo Destekli Öğrenme Ortamının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Algodoo Supported Learning Environment Developed For Science Teachers On Technological Pedagogical Content Knowledge Levels


6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Uludağ
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Selahattin Gönen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
36TürkçeÖğretmen Arif Emrah ToyoğluÖğretmen Arif Emrah Toyoğlu
Yks Temel Düzey Matematik Sorularının Bilgi İşlemsel Düşünme Beceri Bileşenleri ile İlişkilendirilmesi / Associating Higher Education Institutions Exam Basic Level Mathematics Questions With Computational Thinking Skill Components
41TürkçeLisansüstü Öğrencisi Müge ÖzkanbaşLisansüstü Öğrencisi Fatma Zişan Ekşioğlu
Lisansüstü Öğrencisi Müge Özkanbaş
Lisansüstü Öğrencisi Latife Nur Canan
Lisansüstü Öğrencisi Merve Düzyol
Ortaokul Öğrencilerinin 2018 Fen Öğretim Programındaki Konuların İçeriği Hakkındaki Görüşleri / Secondary School Students' Views On The Content Of The Topics In The 2018 Science Curriculum
237TürkçeProf. Dr. Uygar KanlıProf. Dr. Uygar Kanlı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Okul Duvarlarının Ötesinde Öğrenme Yolculuğu / Learning Journey Beyond School Walls In The Light Of Sustainable Development Goals6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Teleferik
Okul Öncesi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Bekir Yıldırım
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sıla Kaya-Capoccı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
11TürkçeÖğretmen Gürol KeserciÖğretmen Gürol Keserci
Doç. Dr. Sadiye Keles
Eski Fotoğraf Filmlerinden Dijital Teleskoba: Astronomi Eğitim Programlarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Astronomi Etkinlikleri Üzerine Etkisi / From Old Photographs To Digital Telescopes: The Effect Of Astronomy Education Programs On Preschool Teachers' Astronomy Activities
232TürkçeLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Prof. Dr. Salih Çepni
Öğretmenlerin Bilim Merkezine İlişkin Metaforik Algıları: Eskişehir Bilim Deney Merkezi / Teachers' Metaphorical Perceptions Of The Science Center: Eskişehir Science Experiment Center
236TürkçeÖğretmen Gül YılmazÖğretmen Gül Yılmaz
Prof. Dr. Salih Çepni
Oyun Temelli Stem Eğitiminin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi / The Impact Of Play-based Stem Education On The Development Of Problem-solving Skills In Preschool Children
327TürkçeLisansüstü Öğrencisi Pınar RuscukluLisansüstü Öğrencisi Pınar Ruscuklu
Prof. Dr. Zehra Özdilek
Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Steam Etkinliklerinin 6 Yaş Grubu Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi / The Effect Of Steam Activities Integrated With Life-based Learning Approach On Creative Thinking Skills Of 6-year-old Children6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Tophane
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Dinçer
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Elif Sezer Başaran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
21TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mustafa AcarLisansüstü Öğrencisi Şifanur Yiğit
Lisansüstü Öğrencisi Mustafa Acar
Ortaokul Öğretmenlerinin “sınıf İçi Ölçmeye” Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Secondary School Teachers Towards
80TürkçeArş. Gör. Dr. Elif Sezer BaşaranArş. Gör. Dr. Elif Sezer Başaran
Matematik Okuryazarlığı ile Üstbiliş Stratejileri İlişkisinde Kayıp Veri Atama Tekniklerinin Çoklu Doğrusal Regresyon Analizine Etkisi / The Effects Of Missing Value Imputation Techniques To Multiple Linear Regression Analysis On The Relationship Between Mathematical Literacy And Meta-cognition Strategies
173TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serhan SarıoğluLisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir Ar
2022 Lgs Fen Bilimleri Testi Sorularının Bilimsel Süreç Becerileri ve Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi / Examination Of 2022 Lgs Science Test Questions In Terms Of Science Process Skills And Bloom's Taxonomy6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Nilüfer
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ayhan Çinici
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
51TürkçeDoç. Dr. Ayhan ÇiniciDoç. Dr. Ayhan Çinici
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Yılmaz
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programları Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi / Investigation Of Studies On Science Teaching Programs
54TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aygün YılmazLisansüstü Öğrencisi Aygün Yılmaz
Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Bilim ve Sanat Merkezinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Deneyimleri Hakkındaki Görüşleri / Opinions Of Teachers Working In Science And Art Centres About Their Professional Experiences
56TürkçeArş. Gör. Zeynep Betül ÇetinArş. Gör. Zeynep Betül Çetin
Doç. Dr. Elif Benzer
Popüler Bilim Kitaplarının Fen Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Usability Of Science Trade Books In Science Education
139TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşegül TongalLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Tongal
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Öğretmenlerin Proje Danışmanlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Teachers' Project Consultancy Attitude Scale6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
İznik (Online) Salonu Aç
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Durukan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
150TürkçeÖğr. Gör. Dr. Ahmet ÇelikDoç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çelik
Öğr. Gör. Gizem Yıldız
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği E-Dersi İçin Geliştirilmiş Vı̇deo Ders Anlatımlarının Bir Analizi / An Analysis Of Video Lectures Developed For Basic Occupational Health And Safety E-lecture
176TürkçeÖğretmen Yeliz Moradaoğlu KopÖğretmen Yeliz Moradaoğlu Kop
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
“optik” Ünitesi Kapsamında Açıklama Destekli React Stratejisine Yönelik Tasarlanan Öğretim Materyallerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi / The Evaulation Of The Teaching Materials Activity Which Designed For React Strategy In Terms Of Optic-unit Supported Explanation
310TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeher Dilek ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Zeher Dilek Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Durkan
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin İklim Değişimine Yönelik Algılarının Balık Kılçığı Diyagramı ile Belirlenmesi / Perceptions Of Middle School 5th Grade Students Towards Climate Change By Using Fishbone Diagram6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Heykel (Online) Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Birişçi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Mehmet Sena Ataş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
133TürkçeDr. Mehmet Sena AtaşDr. Mehmet Sena Ataş
İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Dijital Oyunların Etkisi / The Effect Of Digital Games On The Academic Achievement And Critical Thinking Skills Of Primary School Students
251TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Sınıf Öğretmenlerinin Etwinning Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Class Teachers' Opinions About Etwinning
306TürkçeLisans Öğrencisi Cemre AhretlikoğluProf. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu
Lisans Öğrencisi Cemre Ahretlikoğlu
Lisans Öğrencisi Muhammet Ali Altunbaş
Lisans Öğrencisi Sevim Kolotoğlu
Lisans Öğrencisi Hatice Nur Tok
Afet Okuryazarlığında Karekod Destekli Bir Oyun “cesur Pati ile Afetler” / A Qr Code Support Game In Disaster Literacy “disasters With A Brave Paddle”
311TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Sınıf Öğretmenlerinin Web2.0 Araçlarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Class Teachers' Views On Web2.0 Tools6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ümit Demiral
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
245TürkçeDr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık UzunDr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık Uzun
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Çelik Demirci
Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Nesil Sorulara İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Secondary School Students Regarding Next-generation Mathematics Questions
264TürkçeLisans Öğrencisi Feride GöksuLisans Öğrencisi Feride Göksu
Prof. Dr. Aytaç Kurtuluş
İlköğretim Matematik Dersi Etkileşimli E-Kitabın Tasarımı / Elementary Mathematics Course Interactive E-book Design
297TürkçeDoç. Dr. Ümit DemiralDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Baki Liçen
Doç. Dr. Ümit Demiral
Matematik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkındaki Görüşleri / Mathematics Teachers’ Views On The Teaching Professional Law
308TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nimet ÜtükLisansüstü Öğrencisi Nimet Ütük
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutın
Öğrencilerin Yalnız Pergel ve Cetvel Kullanarak Yaptıkları Çizimlerin Anlatımında Kullandıkları Matematiksel Dilin İncelenmesi / Investigation Of The Mathematical Language That Students Use In The Expression Of The Drawings They Made Using Only Compass And Ruler
317TürkçeDr. Öğr. Üyesi Duygu ArabacıDr. Öğr. Üyesi Duygu Arabacı
İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları Gözünden Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Verilen Problem Kurma Etkinliklerinin İncelenmesi / An Evaluation Of The Problem Posing Activites In Secondary School Mathematics Textbooks Through The Eyes Of The Pre-service Elementary Mathematics Teachers


6. Oturum Cumartesi 09:00-10:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TürkçeLisans Öğrencisi Melek BalçınLisans Öğrencisi Melek Balçın
Ses Teknolojisi Sosyobilimsel Konusu ile İlgili Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarına Odaklanan Bir Müdahale Çalışması / Ses Teknolojisi Sosyobilimsel Konusu İle İlgili Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarına Odaklanan Bir Müdahale Çalışması
64TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruDr. Öğr. Üyesi Emine Berna Gucum
Lisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Lisansüstü Öğrencisi Nazife Karagöz Bolat
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Alın Uran
Çeşitli Ülkelerdeki Fen Eğitiminin Karşılaştırılması / Comparison Of Science Education In Various Countries
70TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selvihan SarıLisansüstü Öğrencisi Selvihan Sarı
Dr. Öğr. Üyesi Erdem Kaya
Sınıf Dışı Eğitim Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Bilişsel Yüke Etkisi / The Effect Of Outdoor Education Activities On Academic Achievement And Cognitive Load


7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Uludağ
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Paşa Ayas
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Armağan Ateskan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
86TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yeliz EkleşLisansüstü Öğrencisi Yeliz Ekleş
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik: 7.sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Kaygı ve Bilişsel Yük Düzeyleri / Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik: 7.sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Kaygı Ve Bilişşsel Yük Düzeyleri
145TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalkan CingiLisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalkan Cingi
Doç. Dr. Gönül Sakız
İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Ünitesine İlişkin Başarı Testi Geliştirme Çalışması / Achievement Test Development Study For Primary School 4th Grade Science Lesson Lighting And Sound Technologies Unit
234TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif AcarLisansüstü Öğrencisi Elif Acar
Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Öğrencilerin Kromozom ve Yapısı ile İlgili Kavramalarının İkili Kodlama Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluation Of Students' Understanding Of Chromosome And Its Structure In The Context Of Dual Coding7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Teleferik
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Halil Çokçalışkan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
12TürkçeÖğretmen Aynur Apaydın TosunÖğretmen Aynur Apaydın Tosun
Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Türlerinin İncelenmesi / Working In Primary Schools Examination Of The Types Of Discipline That Class Teachers Use
108TürkçeArş. Gör. Dr. Halil ÇokçalışkanArş. Gör. Dr. Halil Çokçalışkan
Doç. Dr. Meryem Görecek Baybars
Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Fen Eğitimi: Sınıf Öğretmeni Adayları ile Atık Su Arıtım Tesisi Gezisi / Science Education In Out-of-school Learning Environments: Wastewater Treatment Plant Trip With Pre-service Primary School Teachers
319TürkçeArş. Gör. Hümeyra Azize MalayArş. Gör. Hümeyra Azize Malay
Prof. Dr. Salih Çepni
Yükselen Teknolojiler Işığında Fen Eğitimi: Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Bilim ve Teknoloji Alanlarına Dair Görüşleri / Science Education In The Light Of Emerging Technologies: Teachers' Views On 21st Century Science And Technology Fields
339İngilizceDoç. Dr. Serkan DinçerLisansüstü Öğrencisi Mustafa Mavaşoğlu
Doç. Dr. Serkan Dinçer
Barriers To Technology Integration In Foreign Language Teaching7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Tophane
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Miraç Aydın
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bekir Yıldırım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
265TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sıla Kaya-CapoccıDr. Öğr. Üyesi Sıla Kaya-Capoccı
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Stem Uygulamalarında Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesine Bakış Açısı / Science Teachers' Perspective On The Development Of Entrepreneurship Skills Through Stem Practices
268TürkçeÖğretmen Elif SağdilekÖğretmen Elif Sağdilek
Feyzullah Öztürk
Ahmet Sevim
Pelin Sağdilek
Dijital Gençlere Dijital Ortamda Simetri Öğretimi: Simetra ve Yeşilsim Örneği / Teaching Symmetry To Digital Youth In The Digital Environment: The Case Of Simetra And Yeşilsim
287İngilizceDoç. Dr. Bekir YıldırımDoç. Dr. Bekir Yıldırım
The Effect Of Online Stem Education On Master’s Students' Deep Learning, Stem Teacher Efficacy, And Attitudes Toward Stem
288İngilizceDoç. Dr. Bekir YıldırımDoç. Dr. Bekir Yıldırım
A Thematic Process In Stem Education: Lesson Plan Development And Teacher Role7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Nilüfer
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Dinçer
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Gamze Yayla Eskici
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
117TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşegül YazarLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Yazar
Arş. Gör. Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Dna ve Genetik Kod Konusunun 3b Materyaller ile Öğretimi / Teaching Eighth Grade Students About Dna And Genetic Code With 3d Materials
126TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nur ŞimşekDoç. Dr. Ayhan Çinici
Lisansüstü Öğrencisi Nur Şimşek
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Fen Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri: Tematik Bir İçerik Analizi / Science Teachers’ Perspectives On Science Teaching Practice In The Covid-19 Pandemic Period: A Thematic Content Analysis
134TürkçeArş. Gör. Dr. Gamze Yayla EskiciArş. Gör. Dr. Gamze Yayla Eskici
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Geri Dönüt Türleri / Types Of Feedback Used In Distance Education
338TürkçeÖğr. Gör. Büşra FayetörbayÖğr. Gör. Büşra Fayetörbay
Matematik Öğretiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama / Creative Drama As An Alternative Method In Teaching Mathematics7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
İznik (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Durukan
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çelik
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
68TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuba ElhakanLisansüstü Öğrencisi Tuba Elhakan
Prof. Dr. Selahattin Gönen
2022 Yks Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi / Investigation Of 2022 Yks Questions According To The Revised Bloom Taxonomy
177TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hande GüngörLisansüstü Öğrencisi Hande Güngör
Prof. Dr. Uygar Kanlı
Astroloji Mi; Yoksa Astronomi Mi?: Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Görüş ve İnanışları / Is It Astrology Or Astronomy?: Views And Beliefs Of Science And Social Sciences High School Students
252TürkçeArş. Gör. Cüneyd ÇelikArş. Gör. Cüneyd Çelik
Prof. Dr. Şendil Can
Arş. Gör. Dr. Kahraman Kılıç
Fenassist Mag Uygulaması ile Fen Kitabım Konuşuyor: Asitler ve Bazlar / My Science Book Speaks With Fenassist Mar Application: Acids And Bases
324TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm DurukanDr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Durukan
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Derse Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Learning Styles And Attitude Towards The Course Of Pre-service Science Teachers7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Heykel (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Emine Şahin Topalcengiz
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
78TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan GündüzLisansüstü Öğrencisi Nefise Ayhan Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Uysal
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Stem Yaklaşımıyla Oluşturulmuş Rüzgar Türbinleri Etkinliği Tasarımı Pilot Uygulaması / Wind Turbines Activity Design Pilot Implementation For Science Teacher Candidates Created With Stem Approach
155TürkçeArş. Gör. Dr. Emine Şahin TopalcengizArş. Gör. Dr. Emine Şahin Topalcengiz
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Giyilebilir Arduıno Tekstıl Setlerinin Stem Eğıtiminde Kullanımına İlişkin Görüşleri / Elementary Teachers' Views On Using Electronic Textiles In Stem Education
233TürkçeÖğr. Gör. Dr. Gürhan BebekÖğr. Gör. Dr. Gürhan Bebek
Tübitak 4007 Bilim Şenliğine Katılan Lise Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Değerlendirilmesi: Stem Atölyesi Örneği / Evaluation Of Scientific Attitudes Of High School Students Participating In TÜbİtak 4007 Science Festival: An Example Of Stem Workshop
300TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şifanur YavuzLisansüstü Öğrencisi Şifanur Yavuz
Prof. Dr. Erhan Şengel
7.sınıf Fen Bilimleri Dersi Elementler ve Güneş Enerjisi Konuları ile Öğretim Tasarımı Yapılmış Stem Etkinliği Uygulamaları / 7th Grade Science Course Elements And Solar Energy Topics And Educational Designed Stem Activity Applications7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Yeşil (Online) Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yeliz Yazgan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
90TürkçeLisans Öğrencisi Esila MüftüoğluDr. Öğr. Üyesi Dilek Girit Yıldız
Lisans Öğrencisi Esila Müftüoğlu
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Öğrenme Alanına İlişkin Öğrenci Düşünmesini Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi / Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Öğrenme Alanına İlişkin Öğrenci Düşünmesini Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi
137TürkçeLisansüstü Öğrencisi Furkan SarıLisansüstü Öğrencisi Furkan Sarı
Dr. Öğr. Üyesi Murat Genç
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimlerde Oluşan Kavram Yanılgılarının Matematiksel Modelleme Yoluyla Giderilmesinin İncelenmesi / Investigating The Elimination Of Sixth-grade Students’ Misconceptions In Decimals Through Mathematical Modeling
260TürkçeLisansüstü Öğrencisi Müge KirazLisansüstü Öğrencisi Müge Kiraz
Doç. Dr. Emre Ev Çimen
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İlişkilendirme Becerisi ve Alt Bileşenlerine İlişkin Görüşleri / Pre-service Mathematics Teachers’ Opinions On Connection Skill And Its Sub-components


7. Oturum Cumartesi 10:40-12:00
Gölyazı (Online) Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
125TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Öğretmen Ömer Güner
Doç. Dr. Yasemin Hacıoğlu
Fen Öğretimi ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi / Teaching Science And Developing Critical Thinking Skills
174TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emine TurhalLisansüstü Öğrencisi Emine Turhal
Prof. Dr. Mustafa Metin
2013-2023 Yılları Arasında Robotik Kodlama Eğitimine Yönelik Öğretmen ve Öğretmen Adayları Üzerinde Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Meta Sentez Çalışması / An Investigation Of The Studies Regarding Robotic Coding Education On Teachers And Teacher Candidates Between 2013-2023: A Meta-synthesis Study
249TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammet Çağrı GüneşLisansüstü Öğrencisi Muhammet Çağrı Güneş
Dr. Öğr. Üyesi Betül Okcu
6.sınıf Görme Engelli Öğrencilerin Güneş Sistemi Konusundaki Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi Muhammet Çağrı Güneş & Betül Okcu / Determining The Learning Needs Of The 6th Grade Visually Impaired Students On The Solar System
262TürkçeDr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş AydınDr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Öğr. Gör. Dr. Hakan Sipahi
Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Stem Okuryazarı ve Girişimci Öğretmenleri Yetiştirmesi Açısından İncelenmesi / Investigation Of Undergraduate Teacher Training Programs Regarding The Training Of Stem-literate And Entrepreneurial Teachers


8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Uludağ
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevil Akaygün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
124TürkçeArş. Gör. Durmuş YanmazLisans Öğrencisi Özlem Güler
Arş. Gör. Durmuş Yanmaz
Prof. Dr. Emine Çil
Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Girişimcilik Özellikleri Açısından İncelenmesi / An Investigation Of The Activities In The Eighth Grade Science Textbook In Terms Of Entrepreneurial Characteristics
147TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burçin OkurDoç. Dr. Gönül Sakız
Lisansüstü Öğrencisi Ayşe Kalkan Cingi
Lisansüstü Öğrencisi Burçin Okur
Genel Kullanıma Uygun Derse Yönelik Haftalık Yansıtma Raporu’nun Geliştirilmesi / Development Of Weekly Course Reflection Report For General Use
209İngilizceLisansüstü Öğrencisi Neşe VuralLisansüstü Öğrencisi Neşe Vural
Doç. Dr. Armağan Ateşkan
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Uygulama Akademisyenlerinin Etkili Biyoloji Mentörlüğü Üzerine Görüşleri / Supervisors’ Insights On Effective Biology Mentoring8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Teleferik
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Bekir Yıldırım
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
120TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuğba AtunLisansüstü Öğrencisi Tuğba Atun
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bahadır Aktan
Fen Bilimleri Ders Kitabı Etkinliklerinin Öğrencilerde Bütüncül Yaklaşımı Sağlayan Bilimsel Anlayışı Kazandırması Açısından İncelenmesi / Examınatıon Of The Effectıveness Of Scıence Textbook Actıvıtıes In Developıng A Holıstıc Approach To Scıentıfıc Understandıng Among Students
182TürkçeDr. Ragıp ÇavuşDr. Ragıp Çavuş
Ortaokul Öğrencilerinin Proje Yarışması Deneyimleri: Teknofest Örneği / Secondary School Students’ Project Competition Experiences: Teknofest Sample
227TürkçeLisansüstü Öğrencisi Muhammed -Doğukan BalçınLisansüstü Öğrencisi Muhammed -Doğukan Balçın
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investigation Of Eighth Grade Students' Science, Engineering And Entrepreneurship Skills In Terms Of Some Variables8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Tophane
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gönen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nurcan Kahraman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
87TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seda TaşmışLisansüstü Öğrencisi Seda Taşmış
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Elektrik Devre Elemanları Ünitesinde Robotik Kodlama Uygulamalarının 5.sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Motivasyon ve Fen’e Yönelik Kaygılarına Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effects Of Robotic Coding And Applications In The Unit Of Electrical Circuits And Elements On 5th Grade Students' Academic Success Motivation And Science Anxiety
99TürkçeÖğretmen Büşra Yıldız ÇelikÖğretmen Büşra Yıldız Çelik
Prof. Dr. Nimet Remziye Ergül
Dijital Öykü Atölyesinin Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri ve Öğrenci Başarılarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) / The Effect Of Digital Story Workshop On Secondary School Students' 21st Century Skills And Student Success (master's Thesis)
118TürkçeLisansüstü Öğrencisi Güliz Tunç AçıkgözLisansüstü Öğrencisi Güliz Tunç Açıkgöz
Doç. Dr. Nurcan Kahraman
Konservatuar Eğitimi Alan Öğrencilerin Kimya Dersine Tutumunun İncelenmesi: Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Örneği / Examination Of The Chemistry Attitudes Of The Students Studying At The Conservatory: The Case Of Bursa Uludağ University State Conservatory8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Nilüfer
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bestami Buğra Ülger
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
153TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nergis MakalLisansüstü Öğrencisi Nergis Makal
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretim Programına Değerlerin Yapılandırılmış Entegrasyonunda İlk Adım: Empati / First Step Toward Structured Integration Of Values Into Science Curricula: Empathy
164TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nermin MustakLisansüstü Öğrencisi Nermin Mustak
Doç. Dr. Meryem Görecek Baybars
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deprem ile İlgili Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi / Determination Of Pre-service Science Teachers’ Mental Models Of Earthquakes
167TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve AslanbölükDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Merve Aslanbölük
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişim Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Science Teacher Candidates' Views On Professional Development
220TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kevser KorumazLisansüstü Öğrencisi Kevser Korumaz
Prof. Dr. Fikret Korur
Prof. Dr. Dilek Erduran Avcı
İlköğretim Fen Bilimleri Dersinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanabilmesine İlişkin: Özel Durum Çalışması / On The Use Of Instructional Technologies In Primary Science Lessons: A Case Study8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
İznik (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Evrim Ural
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fulya Zorlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
44TürkçeTürkan Nur MetinTürkan Nur Metin
Prof. Dr. Nilgün Yenice
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Öğrenme Stilleri / Dıgıtal Lıteracy Levels And Learnıng Styles Of Secondary School Students,
75TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sibel KarabulutLisansüstü Öğrencisi Sibel Karabulut
Doç. Dr. Fulya Zorlu
7. Sınıf “saf Madde ve Karışımlar” Ünitesinde Modeller ve Kavram Ağlarının Uygulanmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi / The Effect Of Applying The Models And Semantic Mappings In 7th Grade The
76TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sena AksayLisansüstü Öğrencisi Sena Aksay
Doç. Dr. Büşra Bakioğlu
Ortaokul Öğrencilerinin İnformal Ortamlarda Fen Deneyimlerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Secondary School Students' Science Experiences In Informal Environments On Self-efficacy Belief Levels For Learning Science
93TürkçeLisansüstü Öğrencisi İlker OrçanDoç. Dr. Evrim Ural
Lisansüstü Öğrencisi İlker Orçan
Ortaokul Öğrencilerinin Yol-Zaman ve Sürat-Zaman Grafiklerini Çizme ve Yorumlama Becerilerinin Tespit Edilmesi / Identification Of Middle-school Students’ Drawing And Interpreting Distance-time And Velocity-time Graphics Skills8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Heykel (Online) Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
85TürkçeÖğretmen Hasan Yasin TolÖğretmen Hasan Yasin Tol
Doç. Dr. Selin Çenberci
Lise Matematik Öğretmenlerinin Derslerde Matematiksel İlişkilendirmelerin Kullanılması ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of High School Mathematics Teachers' Views On The Use Of Mathematical Connections In Lessons
92TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ahmet YıldızDr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Matematik Ders Kitaplarındaki Grafik Materyallerin İncelenmesi / Examination Of Graphic Materials In Mathematics Textbooks
146TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nagihan ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Nagihan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Esra Ünlüer
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Ebeveynlerin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation Of Primary School 3rd Grade Students' Attitudes Towards Mathematics Lesson And Parents' Mathematics Anxiety Levels
154TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ahmet YıldızDr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Matematik Eğitiminde Özel Sayılar / Specıal Numbers In Mathematıcs Educatıon8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Yeşil (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Canan Cengiz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Pelin Yıldırım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
156TürkçeLisansüstü Öğrencisi Huriye PehlivanLisansüstü Öğrencisi Huriye Pehlivan
Dr. Öğr. Üyesi Esin Şahin
Fen Eğitiminde Eğitsel Oyunlara Yönelik Gerçekleştirilen Akademik Çalışmaların Çeşitli Açılardan İncelenmesi / Analysis Of Academic Studies On Educational Games In Science Education From Various Aspects
183TürkçeÖğretmen Kezban Gündüz AkkuşÖğretmen Kezban Gündüz Akkuş
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Dr. Öğr. Üyesi Adem Kenan
5. Sınıf Canlılar Dünyasını Tanıyalım Ünitesi İçin Geliştirlen Eşini Bul Oyun Etkinlik Örneği / Example Of The Find Matching Game Activity Developed For The Grade 5 Get To Know The World Of Life Unit
199TürkçeÖğretmen Kezban Gündüz AkkuşÖğretmen Kezban Gündüz Akkuş
Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül
Dr. Öğr. Üyesi Adem Kenan
Sürtünme Kuvveti Konusu İçin Nasıl Bir Oyun Tasarlasam? / How Can I Design A Game For The Subject Of Frictional Force?
255TürkçeDr. Pelin YıldırımDr. Pelin Yıldırım
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Mobil Artırılmış Gerçeklik Temelli Öğrenme Ortamında Bilim İnsanlarının Hayatının Öğretilmesi: Ortamın Tasarlanması ve Geliştirilmesi / Teaching The Lives Of Scientists In A Mobile Augmented Reality Learning Environment: Design And Development Of The Environment


8. Oturum Cumartesi 15:00-16:20
Gölyazı (Online) Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Muammer Çalık
Oturum Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Nermin - Bulunuz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
181TürkçeÖğretmen Nurcan VariyenliÖğretmen Nurcan Variyenli
Prof. Dr. Mustafa Metin
Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Yeni Bir Yol Haritası: Permakültür / A New Roadmap For Sustainable Development: Permaculture
223TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gözde EndamLisansüstü Öğrencisi Gözde Endam
Doç. Dr. Ganime Aydın
Ortaokul Öğrencileri İçin Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı (Fnlıt) Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Food And Nutrition Literacy (fnlit) Scale For Secondary School Students: A Study Of Turkish Adaptation, Validity And Reliability
280TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif GüvençLisansüstü Öğrencisi Elif Güvenç
Prof. Dr. Betül Timur
Doç. Dr. Muzaffer Özdemir
Web Tabanlı ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sisteminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesindeki Bilimsel Süreç Becerilerine ve Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effect Of Web-based And Augmented Reality Supported Active Learning System On Scientific Process Skills And Problem Solving Skills Of 6th Grade Students In The Unit Of Systems In Our Body